aangifte van een adreswijziging

Als je verhuist, moet je je nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven in je nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist moet je dit aangeven.

Voorwaarden

Je bent effectief verhuisd.

Wie verhuist, is verplicht zijn nieuw adres binnen de acht werkdagen aan te geven bij de gemeente van de nieuwe woonplaats.

Let op!
Vooraleer een adresverandering aangebracht kan worden op het inschrijvingsbewijs van het voertuig moet de adresverandering gebeurd zijn op de identiteitskaart. Ook als je naar het buitenland verhuist, doe je daarvan aangifte bij de dienst burgerzaken de laatste dag vóór het vertrek naar het buitenland. (indien schriftelijk moet er een kopie van de identiteitskaart bijgevoegd worden).

Hoe aanvragen

Er zijn verschillende manieren om uw adreswijziging door te geven aan je nieuwe gemeente:

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven heb je een geldig identiteitsbewijs nodig met je rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op je nieuwe adres en word je uitgenodigd om je identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart met PIN-code.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.

Kostprijs

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart van elk lid van het gezin (eventueel identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar) 
  • inschrijvingsbewijs van het voertuig

Openingsuren & contact

burgerzaken

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 50
Fax fax
03 890 76 91
e-mail
burgerzaken@puurs.be

E-loket