onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting van het Vlaamse gewest. Je betaalt ze op inkomsten uit onroerende goederen zoals huurgelden, erfpacht- of opstalvergoedingen die je ontvangt. Ook als je eigenaar bent van een onroerend goed waarin je zelf woont, wordt dit ook als een onroerende inkomst beschouwd.

Kostprijs

De onroerende voorheffing wordt berekend op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen (KI) van het onroerend goed.
Ze bestaat uit 3 delen:

  • 2,5% van het geïndexeerde KI (1,6 % voor sociale woningen en woningen die eigenaars verhuren aan sociale verhuurkantoren) bestemd voor het Vlaamse Gewest = basisheffing of hoofdsom
  • de opcentiemen op de basisheffing voor de provincie
  • de opcentiemen op de basisheffing voor de gemeente

Elke gemeente en provincie bepaalt zelf hoeveel opcentiemen ze heft.

Bijvoorbeeld: een heffing van 290 opcentiemen wil zeggen dat u per euro basisheffing nog eens 2,9 euro aan opcentiemen betaalt. Is de basisheffing bv. 100 euro, dan komt er nog 290 euro aan opcentiemen bij.

Afhankelijk van de gezinssituatie van de bewoner (bv inwonende kinderen, gehandicapten of grootoorlogsverminkten) is een vermindering van de onroerende voorheffing mogelijk. 

In bepaalde gevallen is ook een vrijstelling van de onroerende voorheffing mogelijk.

Meer info

Raadpleeg je dossier en vind meer info op belastingen.vlaanderen.be.

Openingsuren & contact

ruimtelijke ontwikkeling

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 59
e-mail
ruimtelijkeontwikkeling@puurs.be

E-loket

  • Maak je afspraak bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling

    Formulier