aanvraag gebruik vuurtonnen en -korven

Voor het gebruik van eigen vuurtonnen of -korven tijdens een evenement dien je een aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen via het evenementenloket.

Hoe aanvragen

Via het evenementformulier vraag je de nodige toelating (evenementformulier).

Bekijk ook

Richtlijnen: 

Er wordt voorkeur gegeven aan vuurtonnen (enkel luchtgaten onderaan en aan de zijkanten gesloten) i.p.v. vuurkorven (voor 50% of meer open aan de zijkanten) om het risico van wegspattende gensters te beperken.

  • Je mag enkel stoken met droog en zuiver hout om zoveel mogelijk ongewenste rookvorming en het vrijkomen van schadelijke stoffen te vermijden.
  • Geverfd, vernist en nat hout is verboden. Hout dat veel gensters laat rondspatten (bv. berkenhout) moet je vermijden.
  • De vlammen mogen nooit hoger dan 1 meter boven de ton of korf komen.
  • Om beschadigingen van de ondergrond te vermijden moet je onder elke ton of korf een zandige ondergrond voorzien. De minimale afstand tot gebouwen, bomen, beplanting, voertuigen, marktkramen enz. bedraagt 4 meter. Wanneer aan deze voorwaarde niet kan worden voldaan, dan kan deze afstand worden teruggebracht tot 2 meter onder voorwaarde dat het vuur dan niet boven de rand van de korf of ton wordt gestookt.
  • Per vuurkorf moet er een poederblusser of water/schuimblusser van minimaal 6 kg aanwezig zijn. Het beheer en het gebruik van het blusapparaat en het toezicht op de ton of korf vallen onder de aansprakelijkheid van de verantwoordelijke.
  • De zone rond de korf of ton wordt afgesloten met een nadar. Het vuur mag nooit branden zonder toezicht van de verantwoordelijke.
  • Je kan een verzekering afsluiten voor het geval er eventuele schade aan derden (straat, kleren) wordt toegebracht. De vereniging en/of de verantwoordelijke staat hiervoor in.
  • De verantwoordelijke voorziet voldoende water of zand om de vuurkorven/-tonnen deskundig en volledig te doven op het opgegeven einduur.
  • Vuurtonnen/-korven worden op een veilige plek geplaatst om een veilige doorgang voor personen en hulpdiensten te voorzien.

De verantwoordelijke moet omwille van veiligheidsredenen de vuurkorven/-tonnen en de gebruikte materialen opruimen (uiterlijk één uur na het doven).