aanvraag reclameborden

Verenigingen of organisatoren kunnen eigen reclameborden plaatsen langs de openbare wegen in onze gemeente. Deze regeling geldt ook voor het uitdelen van flyers op openbare plaatsen en ophangen van wegwijzers, banners en spandoeken.

Foto aanduiding locaties reclameborden

Voorwaarden

Kleine reclameborden

 • Kleine reclameborden hebben een maximale afmeting van 1m hoog x 0,75m breed.
 • Je mag  
  • enkel borden plaatsen buiten de bebouwde kom.
  • bij uitzondering wel borden plaatsen op de fietsroutes naast de spoorweg.
  • maximum 6 bordjes van één activiteit per straat plaatsen.
  • borden op privégronden plaatsen mits de toestemming van de eigenaar.
  • geen bordjes plaatsen in de zone tussen het rondpunt (Liezele – Puurs) tot aan de aankondiging van de bebouwde kom in de Hof ten Berglaan en de Molenstraat.
  • geen bordjes ophangen aan verkeerstekens, verkeerslichten, bomen of nutsvoorzieningen.
 • Bordjes moeten proper en gemerkt zijn en gecontroleerd worden door de organisator.
 • Alle borden verwijder je binnen de 8 dagen na de activiteit, zo niet zijn alle kosten voor het opruimen en verwijderen door de gemeentediensten voor de overtreder.

Grote reclameborden

 • Bij grotere borden vraagt de organisator toestemming van het college van burgemeester en schepenen. Het college beslist dan of er grotere borden geplaatst mogen worden.
 • De organisator zorgt ervoor dat de borden op een veilige plaats staan. 

In rode gemarkeerde zones op de foto (= bebouwde kom) zijn eigen kleine reclameborden VERBODEN (uitgezonderd langs de fietspaden naast de spoorwegen).

Hoe aanvragen

Je vraagt toestemming aan het college van burgemeester en schepenen via het evenementenloket.