aanvraag borden gewestwegen

Gewestwegen zijn eigendom van het Vlaamse Gewest. De N16 (= Rijksweg), N17 (= Dendermondsesteenweg) en een deel van A12 zijn in onze gemeente dergelijke wegen. Om reclameborden te plaatsen langs deze wegen moet je zich richten tot het Vlaams Gewest (district Ruisbroek).

Voorwaarden

 • Het aantal borden wordt beperkt tot 2 stuks per kruispunt.
 • De maximum afmeting bedraagt: 1,20m x 0,30m.  
 • De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement.
 • Vermeldingen van sponsors zijn toegestaan voor zover de oppervlakte niet groter is dan ¼ van de totale oppervlakte van het bord. De borden mogen niet dezelfde kleuren hebben als de reglementaire bewegwijzering.
 • De borden mogen geplaatst worden op eigen palen of aan bestaande bewegwijzering, maar niet aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere verkeerstekens. Ze worden op minstens 0,75m van de rand van de rijweg geplaatst.
 • Ze mogen alleen geplaatst worden op het grondgebied van de gemeente waar het evenement plaats heeft.  
 • Volgens artikel 80.2 van het verkeersreglement, inzake de kleuren en de helderheid, de verkeersveiligheid en de zichtbaarheid, is het verboden inrichtingen aan te brengen die de bestuurders verblinden of misleiden, die - geheel of gedeeltelijk - verkeerstekens voorstellen of nabootsen, die van op enige afstand met deze tekens verward kunnen worden of die op enige andere wijze de doelmatigheid van reglementaire tekens aantasten.
 • De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen.  
 • De vergunninghouder is zowel tegenover het Vlaamse Gewest als tegenover derden aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden.
 • Hij neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren.  
 • De borden mogen pas geplaatst worden 15 dagen voor de aanvang van het evenement en moeten ten laatste de dag na het evenement verwijderd worden.  
 • Als de vergunninghouder de bovenvermelde voorwaarden niet naleeft, worden de borden op zijn kosten verwijderd.  
 • Deze vergunning is alleen geldig onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de gemeente eveneens een vergunning verleent.

Hoe aanvragen

Je neemt vooraf contact op met Ing. Cleymans, districtschef of haar afgevaardigde in Puurs.

Meer info

Agentschap Wegen en Verkeer 
District en Regie 112 Ruisbroek
Rijksweg 26 
2870 Puurs 
03 860 01 28 
fax 03 866 12 97
wegen.antwerpen.districtpuurs@mow.vlaanderen.be