vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering biedt zwaar zorgbehoevenden een tegemoetkoming of tenlasteneming in de kosten voor niet-medische zorg. Deze verplichte verzekering bestaat sinds 1 oktober 2001. Maandelijks keert ze aan ongeveer 180.000 personen een vergoeding uit.

De Vlaamse zorgverzekering is niet hetzelfde als de ziekteverzekering en heeft dus niets te maken met een hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen die mutualiteiten aanbieden.

Voor wie

De Vlaamse zorgverzekering is een verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar.

 • Wie in Vlaanderen woont of komt wonen, is verplicht aan te sluiten indien hij of zij 26 of ouder is (aansluiten in het jaar dat hij of zij 26 wordt).
 • Wie in Brussel woont, kan zich vrijwillig aansluiten.
 • Wie in Wallonië of het buitenland woont, is vrijgesteld van aansluiting.

Hierop zijn enkele uitzonderingen mogelijk.

Hoe aanvragen

Om aan te sluiten bij de Vlaamse zorgverzekering moet je lid worden bij één van de 7 erkende zorgkassen in Vlaanderen. Je hebt drie mogelijkheden:

 1. de zorgkas van je mutualiteit (waar je je ziekteverzekering of een aanvullend product hebt):
  • Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen
  • Neutrale Zorgkas Vlaanderen
  • Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
  • Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
  • Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
 2. de zorgkas van DKV
 3. de Vlaamse Zorgkas

De contactgegevens van deze erkende zorgkassen vind je op de website van de Vlaamse zorgverzekering.

Normaal gezien krijg je van de zorgkas van je ziekenfonds een uitnodiging tot het betalen van je bijdrage in het jaar dat je 26 wordt of wanneer je in Vlaanderen of Brussel komt wonen.

Zodra je je eerste bijdrage betaalt, ben je aangesloten bij de Vlaamse zorgverzekering. Voor de volgende jaren zal de zorgkas waarbij je je hebt aangesloten, je uitnodigen om de verschuldigde bijdrage te betalen.

Indien je verplicht bent om aan te sluiten en je doet dit niet uit eigen beweging, dan wordt je automatisch (ambtshalve) aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.

Let op!
Indien je minstens 3 bijdragen, na een aangetekend schrijven, nog steeds niet betaald hebt, krijg je een een administratieve geldboete van 250 euro (100 euro bij verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering). Daarnaast loop je ook een schorsing op van 4 maanden per jaar dat je je bijdrage na 31 december van dat jaar betaald hebt.

Kostprijs

Je betaalt jaarlijks een ledenbijdrage van 50 euro. Wanneer je in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering betaal je slechts 25 euro.

Openingsuren & contact

senioren, gezondheid en personen met een beperking

adres
Kloosterhof 12870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 29
e-mail
senioren@puurs.be