sociaal-economische vergunning voor handelsvestigingen

Wens je een kleinhandelszaak te starten, dit wil zeggen, een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400m² toegankelijk voor het publiek? Dan moet je een socio-economisch vergunning hebben.

Wanneer?

 • een ontwerp van een nieuw bouwwerk
 • een ontwerp van een handelscomplex
 • een ontwerp van een winkel of winkelcomplex dat een oppervlakte van 400m² netto handelsoppervlakte zal overschrijden
 • de vestiging van een kleinhandelsbedrijf in een gebouw dat voordien niet bestemd was voor kleinhandel
 • een belangrijke wijziging van de aard van de handelsactiviteit in een gebouw dat voordien al werd gebruikt voor handelsdoeleinden

Voor wie

Voor de eigenaar, promotor, de huurder, de uitbater, ... van:

 • supermarkten
 • autogarages
 • kledingzaken
 • tuincentra
 • doe-het-zelfzaken
 • ...

De verplichting geldt niet voor:

 • fitnesscentra
 • winkels die uitsluitend verkopen aan andere winkels (groothandel)

Voorwaarden

De aanvraag moet vergezeld zijn van een sociaal economisch dossier dat een beschrijving van de vier criteria bevat:

 • ruimtelijke ligging van de handelsvestiging
 • de bescherming van het stedelijk milieu
 • de bescherming van de consument
 • het respect voor de sociale wetgeving en het arbeidsrecht

Je vindt de formulieren voor de sociaal economische dossiers (SE1 en SE2) hiernaast bij 'downloads'.

Hoe aanvragen

 • verstuur een aangetekende aanvraag, vergezeld van een sociaal economisch dossier, aan het college van burgemeester en schepenen
 • breng je aanvraag naar het gemeentehuis binnen tegen een indieningsbewijs

 

Regelgeving

Je vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de vergunning uit.

 • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1.000 ² beslist de gemeente autonoom.
 • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1.000m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) voordat het de machtiging toekent.

Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure.

Openingsuren & contact

lokale economie

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 61
e-mail
lokaleeconomie@puurs.be