industrie- en bedrijventerreinen

Met ca. 8000 mensen die op het grondgebied Puurs zijn tewerkgesteld, is Puurs een dynamische en ondernemende gemeente die haar positie als werkverschaffend, economisch knooppunt in de Vlaamse ruit verder wil opnemen. We waken over een degelijk aanbod aan ruimte om te ondernemen en handel te drijven. Puurs heeft verschillende bedrijventerreinen, vooral langs de A12 en N16.

Puurs bewaakt mee de kwalitatieve inrichting van nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen en het goed beheer van de Puurse bedrijvenzone, met een duidelijk onderscheid tussen lokale, regionale en watergebonden bedrijventerreinen.

In de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen worden bedrijfspercelen aangeboden aan plaatselijke en nieuwe KMO’s. De gemeente volgt actief verschillende studies om de Puurse industriezones beter te ontsluiten en vlot verkeer te garanderen.

Verdere industriële, regionale ontwikkelingen op het Puurse grondgebied door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij volgen we actief op, begeleiden we en sturen we bij waar mogelijk en noodzakelijk. Puurs heeft op het gebied van regionale bedrijventerreinen in het verleden zijn verantwoordelijkheid ruimschoots opgenomen en stelt dan ook dat er op het Puurse grondgebied geen noodzaak aan extra regionale bedrijventerreinen meer is.

Tussen het gemeentebestuur en de bedrijven en vooral tussen de bedrijven is een goede samenwerking noodzakelijk. We willen werken aan een goed en duurzaam economisch en sociaal klimaat op onze bedrijventerreinen. Conflictvermijding met omwonenden en omliggende natuur door de kwaliteit van een bedrijventerrein hoog te houden. Bovendien draagt een hoge kwaliteit op een bedrijventerrein bij tot een beter economisch klimaat voor de gevestigde bedrijven. Bestaande bedrijventerreinen in Puurs worden duurzaam beheerd dankzij het parkmanagement. Clusters van overleg worden per zone georganiseerd.

Openingsuren & contact

lokale economie

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 61
e-mail
lokaleeconomie@puurs.be