noodsituatie

Als je getuige bent van een ramp, bel het hulpcentrum 100.

  • Vermeld het juiste adres van de plaats waar de ramp zich voordoet.
  • Geef de juiste informatie over de ramp (soort ramp).
  • Probeer de omvang van de ramp te omschrijven, probeer het aantal slachtoffers in te schatten.
  • Beantwoord de vragen op een duidelijke manier.

Alle gesprekken die bij de alarmcentrale binnenkomen, worden opgenomen om ze terug te kunnen beluisteren. De centrale registreert het meldnummer. Daarmee kan zonodig worden teruggebeld naar de melder voor nadere informatie. Dit dient ook om misbruik tegen te gaan.

Openingsuren & contact

noodplanning

adres
Kleine Amer 222870 Puurs
Tel. tel.
0492 15 13 93
e-mail
noodplanning@klein-brabant.be