referentieadres

Sommige mensen verblijven in België maar hebben er geen verblijfplaats, zoals mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners, daklozen,… In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. De post en administratieve documenten krijg je dan op dit adres toegestuurd. Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding ...). Op deze manier zijn deze mensen administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Een referentieadres neemt men in principe bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie je een referentieadres wil nemen, moet zijn toestemming  geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij de sociale dienst.

Voorwaarden

  • je bent dakloos
  • je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister

Hoe aanvragen

Uit het sociaal onderzoek zal blijken of je aan de voorwaarden voldoet. De Raad van het OCMW neemt de beslissing om al dan niet een referentieadres toe te kennen. Indien je aanvraag goedgekeurd is, wendt je je met de nodige documenten tot je gemeente om je in te schrijven op het referentieadres. Je meldt je minstens een keer per kwartaal op de sociale dienst.

Openingsuren & contact

sociale dienst

adres
Palingstraat 482870 Puurs
Tel. tel.
03 890 15 11
Fax fax
03 890 15 90
e-mail
socialedienst@puurs.be