schuilen of evacuatie

Wanneer je moet schuilen of evacueren:

 • Volg de aanwijzingen van hulpverleners.
 • Vermijd onnodige telefoons.
 • Laat je kinderen op school, jeugdvereniging, sportvereniging, …

Bij schuilen

 • Sluit ramen, roosters en deuren.
 • Schakel het ventilatiesysteem in je woning uit.
 • Bied voorbijgangers een schuilplaats.
 • Luister naar radio en tv.

Bij evacuatie

 • Neem geld, identiteitspapieren, verzekeringspapieren, medicijnen, kleding en toiletspullen mee.
 • Neem indien nodig babyvoeding mee.
 • Sluit gas, licht en water af.
 • Sluit ramen, roosters en deuren.
 • Controleer of je buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt.
 • Neem zoveel mogelijk anderen mee.
 • Volg de route die de politie aangeeft.
 • Ga naar het opvangcentrum dat de politie meedeelt of ga naar familie of vrienden buiten het rampgebied.  Laat de overheid weten waar je verblijft zodat zij je kunnen contacteren over de verdere evolutie van de situatie.

Om ongerustheid bij familieleden en kennissen te voorkomen, is het raadzaam hen op de hoogte te stellen van je verblijfplaats. Als je gebruik maakt van thuiszorg of andere zorg, denk er dan aan deze instanties te informeren over je afwezigheid tijdens de evacuatie. Voor kinderen die op school en op de crèche zijn, wordt speciaal vervoer geregeld. De leerkrachten en opvoeders zorgen voor je kinderen en zullen je contacteren waar je kinderen naar toe zijn gebracht. Er zijn speciale voorzorgsmaatregelen getroffen voor hulpbehoevenden, bejaarden en voor mensen die in groepen samen zijn.  De leiding van de instelling geeft in dit geval de nodige instructies. 

Verzamelen aan het verzamelpunt
Inwoners die niet met eigen vervoermiddelen kunnen evacueren moeten zich te begeven naar de verzamelplaats. De gemeente is verdeeld in verschillende evacuatiezones elk met een verzamelplaats. Bij bevel tot evacuatie dien je je te begeven naar deze plaats. Je zal per autobus naar een opvangcentrum worden gebracht.  

Terugkeer naar huis

 • Keer pas terug wanneer de politie je hiervoor de toelating heeft gegeven.
 • Volg de route die door de politie wordt aangegeven.

Aandachtspunten

 • Zorg voor een radio op batterijen.
 • Vermijd onnodige telefoons.
 • Controleer of je buren geen hulp nodig hebben.
 • Maak voorafgaandelijk afspraken met de buren (vooral hulpbehoevenden, bejaarden).
 • Indien je niet thuis bent, ga niet naar het rampgebied.
 • Laat je kinderen op school, jeugdbeweging, sportvereniging, .. Ze worden daar goed opgevangen.
 • Indien je getuige bent van een ramp bel het hulpcentrum 100.  Wat moet je vermelden?
  • Vermeld het juiste adres van de plaats waar de ramp zich voordoet.
  • Geef de juiste informatie over de ramp (soort ramp).
  • Probeer de omvang van de ramp te omschrijven, probeer het aantal slachtoffers in te schatten.
  • Beantwoord de vragen op een duidelijke manier.

Alle gesprekken die bij de alarmcentrale binnenkomen, worden opgenomen om ze terug te kunnen beluisteren. De centrale registreert het meldnummer. Daarmee kan zonodig worden teruggebeld naar de melder voor nadere informatie. Dit dient ook om misbruik tegen te gaan.

Openingsuren & contact

noodplanning

adres
Kleine Amer 222870 Puurs
Tel. tel.
0492 15 13 93
e-mail
noodplanning@klein-brabant.be