storm

De gevolgen van stormen (hevige winden, overvloedige regenval, onweer, bliksem) kunnen worden beperkt door volgende raadgevingen op te volgen. 

Preventieve tips

 • Onderhoud het dakwerk, maak dakpannen of leien vast.
 • Controleer de staat van de schoorstenen.
 • Controleer regelmatig de vasthechtingen van de daken met golfplaten.
 • Installeer een bliksemafleider op het dak. Hoewel hij de bliksem niet verhindert, vermijdt hij brand bij rechtstreekse blikseminslag.
 • Maak de tank vast.
 • Plaats bliksemafleiders aan de stopcontacten van de te beschermen elektrische toestellen en aan de elektriciteitskast (bescherming tegen de onrechtstreekse blikseminslagen). 

Bij de aankondiging van een storm  

 • Haal alles binnen wat met de wind kan worden meegesleurd.
 • Zet televisie en computer af.
 • Sluit ramen en deuren. 

Tijdens de storm  

 • Blijf kalm.
 • Ga enkel buiten indien nodig.
 • Schuil niet onder een boom in een open vlakte in geval van onweer.
 • Elektriciteitsstoringen zijn mogelijk. Raak in geen geval snoeren die op de grond liggen aan.
 • Wacht tot de storm gedaan is, vooraleer buiten te gaan. 

Na de storm
De hulpdiensten kunnen je helpen beschadigde daken te overdekken met zeilen. 

 • Maak foto's van de schade.Zij kunnen nuttig zijn voor de samenstelling van een dossier in geval van tussenkomst van het Rampenfonds.
 • Stel de herstellingen van het beschadigde dak niet uit.

Openingsuren & contact

noodplanning

adres
Kleine Amer 222870 Puurs
Tel. tel.
0492 15 13 93
e-mail
noodplanning@klein-brabant.be