overstroming

Samen met stormen zijn overstromingen één van de natuurlijke risico's waarmee we in België vaak geconfronteerd worden.

Hoewel de oevers van bepaalde waterlopen er onderhevig aan zijn, toont de ervaring van de laatste jaren ons dat andere plaatsen ook overstromen, wanneer de bodem en de riolering er niet meer in slagen het overvloedige water op te nemen. De overstromingen maken zeldzaam slachtoffers in onze regio's, maar ze zijn altijd vernielend en veroorzaken meestal aanzienlijke schade: beschadiging van het meubilair, de toestellen en van de inhoud van de woningen, van de wagens en caravans, vervuiling enz. Het is wel mogelijk deze schade te beperken door de raadgevingen van de openbare overheden en de hulpdiensten te volgen.

Voor de overstroming
Als je in een overstroombaar gebied woont   

 • Een verwarmingsmiddel voorzien op de verdieping (alleen een kachel met uitlaat of een elektrisch verwarmingsapparaat)
 • De stookolietanken vastmaken en alle openingen dichten (doppen, plastiek, silicone, ...) 

Wanneer het water stijgt
Laat je helpen door je buren, je vrienden en help hen ook 

 • Waardevolle voorwerpen, belangrijke papieren (contracten, facturen ...), een noodkoffer, een zaklamp en, indien mogelijk, de telefoon, naar de verdieping brengen.
 • Verhuizen wat je kunt. Ervoor zorgen dat meubelen met waarde niet in overstroombare vertrekken van je huis staan.
 • Zandzakjes tot de helft vullen (vuilniszakken in PVC) om kleine dammen te kunnen vormen voor kelderramen en doorgangen.
 • Een plaat waterbestendige multiplex nemen en die in de deuraanslag plaatsen en afdichten met silicone.
 • Voertuigen en caravans wegbrengen.
 • De branders van de stookolieketels verwijderen.  

Tijdens de overstromingen
De hulpdiensten zullen je komen helpen 

 • Gas en verwarming afsluiten.
 • Luisteren naar de VRT, je wordt op de hoogte gehouden van de evolutie van de situatie.
 • De overstroomde zone niet oversteken, noch te voet, noch per wagen.
 • Foto's nemen van de overstroomde plaatsen.  

In geval van evacuatie
Reservekleding en laarzen voorzien.

 • Elektriciteit afzetten en het huis sluiten.
 • Indien je niet bij familie terecht kunt, zal er voor jou worden gezorgd (verblijf, maaltijden).
 • Je huis zal door de politie worden bewaakt.
 • Om het bewaken van je woning te vergemakkelijken, laat je bij de gemeenteoverheden de gegevens achter van de plaats waar je verblijft.  

Wanneer het water is weggetrokken
Foto's nemen van de beschadigde plaatsen: deze zullen nuttig zijn voor het samenstellen van je dossier met het oog op een eventuele schadeloosstelling.

 • Het gemeentebestuur kan je bijkomende inlichtingen verstrekken voor de samenstelling van het dossier, dat nodig zal zijn in geval van schadeloosstelling door het Rampenfonds.
 • Desinfecteren met bleekwater.
 • De vertrekken verluchten en verwarmen.