vossen

De vos is het grootste natuurlijke roofdier in Vlaanderen. Hij komt ook in Puurs voor. Vossen vormen een belangrijke schakel in de natuur. Zo is de vos een zeer nuttig dier voor de landbouw door de grote hoeveelheid muizen en ratten die hij verorbert of door zieke en zwakkere wildlevende dieren op te eten. Vossen zijn opportunisten en eten wat het gemakkelijkst te vinden of te vangen is. Hier hoort ook het pluimvee bij dat we in hokken en rennen onderbrengen. Slaagt een vos er in een kippenren binnen te dringen, dan wordt zijn jachtinstinct - door de paniekerige dieren die niet kunnen wegvluchten - zo geprikkeld dat hij meer dieren doodt dan hij kan opeten.

Wees slimmer dan de vos
De schade die de vossen aan pluimvee toebrengen is te voorkomen door kippen, eenden, ganzen en andere dieren beter af te schermen. Dit kan eenvoudig door de dieren ‘ s avonds onder te brengen in een afgesloten nachthok of door het plaatsen van een vossenvrije ren.

Hoe je dit kan verhelpen lees je in ‘Slimmer dan de vos’. Vossenschade kan je ook melden bij het Kenniscentrum van de Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw. 

Vossenlintworm
De vossenlintworm is de enige door vossen verspreidbare ziekte die in de toekomst opgevolgd moet worden. Deze parasiet, amper enkele millimeter groot, leeft soms in grote getale in de darm van de vos, zonder dat die daar last van schijnt te hebben. Gelukkig is de besmettingsgraad actueel nog altijd laag. Om het besmettingsrisico te beperken, zijn hoe dan ook een aantal voorzorgsmaatregelen aanbevolen. Hondsdolheid (rabiës) is geen risico meer aangezien België in 2001 rabiësvrij werd verklaard door de Wereldorganisatie voor Dierengezondheid.

Regelgeving

De vos valt in het jachtdecreet onder ‘overig wild’. De gewone jacht op vos is geopend van 15 oktober tot en met 28 of 29 februari. Op de website van natuur en bos vind je meer informatie over de jacht op de vos.

Openingsuren & contact

milieu

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 16
e-mail
milieu@puurs.be