voorkooprecht

Het voorkooprecht of recht van voorkoop is een wettelijk recht dat de gemeente de mogelijkheid geeft om gronden en gebouwen die worden verkocht, aan te kopen bij voorkeur boven ieder andere persoon.

Recht van voorkoop is voor de gemeente een instrument om de opdracht van openbaar nut te realiseren op hun werkingsdomein.
Domeinen waarop rechten van voorkoop gelden zijn onder meer:

 • het natuurbehoud
 • de ruilverkaveling
 • de ruimtelijke ordening
 • het woonbeleid
 • het waterbeleid
 • de scheepvaart
 • ...

De gemeente heeft in bepaalde gebieden een 'recht van voorkoop' en dit onder welbepaalde voorwaarden.
In een gebied waar het voorkooprecht van toepassing is, mag een eigenaar alleen maar verkopen nadat hij de begunstigden van het voorkooprecht de gelegenheid heeft gegeven hun recht uit te oefenen.

In de gemeente zijn er verschillende gebieden waar het recht van voorkoop van toepassing is.

 • voor ruimtelijke ordening zijn er gebieden in gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voorzien waar het recht van voorkoop van toepassing is.
 • voor het woonbeleid is er ook een bijzonder gebied betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen.

Via een afspraak  kan je deze gebieden bekijken op de dienst ruimtelijke ordening.

Meer info

geoloket ‘RVV-themabestand

Openingsuren & contact

ruimtelijke ontwikkeling

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 59
e-mail
ruimtelijkeontwikkeling@puurs.be

E-loket

 • Maak je afspraak bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling

  Formulier