vergunningenregister

Het vergunningenregister is een geïnformatiseerd gegevensbestand over perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de stedenbouw op het grondgebied van de gemeente.

De gemeente Puurs heeft een conform verklaard vergunningenregister. Het bevat voor het hele grondgebied van de gemeente de volgende informatie per kadastraal perceel.

  • het kadastraal nummer
  • de straatnaam en het huisnummer
  • alle stedenbouwkundige attesten vanaf 1 mei 1999
  • alle stedenbouwkundige vergunningen en de identiteit van de aanvrager
  • alle verkavelingsvergunningen en de identiteit van de aanvrager
  • alle bouwmisdrijven (processen-verbaal) met betrekking tot inbreuken van de ruimtelijke ordening
  • alle planologische attesten

Hoe aanvragen

Je kan een uittreksel uit het vergunningenregister aanvragen bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling. 

Kostprijs

Een uittreksel uit het vergunningregister kost 100 euro per aanvraag/perceel vermeerderd met de prijs van een postzegel. 

Openingsuren & contact

ruimtelijke ontwikkeling

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 59
e-mail
ruimtelijkeontwikkeling@puurs.be

E-loket

  • Maak je afspraak bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling

    Formulier