veiligheidscel

Een efficiënte rampenbestrijding vraagt een nauwe en vlotte samenwerking tussen de betrokken disciplines (hulpdiensten).  Deze samenwerking kan enkel tot stand komen als de voorbereiding op de rampenbestrijding multidisciplinair wordt aangepakt.  Dit gebeurt in de gemeentelijke veiligheidscel.

Samenstelling
De veiligheidscel bestaat uit de burgemeester, de ambtenaar noodplanning en de vertegenwoordigers van de verschillende disciplines en kan eventueel uitgebreid worden met andere specialisten. De veiligheidcel van Puurs heeft volgende vaste leden:

 • Burgemeester: Koen Van den Heuvel
 • Ambtenaar noodplanning: Tinneke Dereymaeker
 • Brandweer: Eric Simon
 • Volksgezondheid: Kris Spaepen
 • Politie: Marc Vervoort
 • Logistiek: vertegenwoordiger civiele bescherming
 • Informatie: Nathalie De Burggrave

Taken
Hoe verhoudt de maximale hulpbehoefte in geval van een noodsituatie zich tot de bestaande operationele kwaliteit en capaciteit op het gebied van rampenbestrijding?  En hoe kunnen we de tekortkomingen bijsturen?  Door een voortdurende evaluatie van het veiligheidsbeleid probeert de veiligheidscel antwoorden te krijgen op deze vragen. De belangrijkste taken van de veiligheidscel zijn:

 • opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen
 • opstellen van actiefiches
 • organiseren van oefeningen om de noodplanning uit te testen, oefenbeleid uitwerken
 • evalueren van oefeningen en noodsituaties
 • bijsturen beheer incidenten en noodplannen
 • opmaken inventaris van de risico’s en risicoanalyse
 • organiseren van voorafgaande informatie aan de bevolking over de noodplanning