huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, al dan niet van hetzelfde geslacht, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk moet voltrokken worden in het gemeentehuis. Het kan ook op een andere openbare plaats met neutraal karakter voltrokken worden, indien de gemeenteraad dergelijke plaats heeft aangewezen.

Het huwelijk kan plaatsvinden in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

De ambtenaar van de burgerlijke stand verbindt de aanstaande echtgenoten in het echt. Hiervan maakt hij dadelijk de huwelijksakte op. Deze akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.

De gehuwden krijgen een trouwboekje, waarin later bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen huwen worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn :

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te huwen is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar ernstige redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De Koning kan, om gewichtige redenen, dit verbod opheffen. Zo een verzoek moet gericht worden aan de Minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al gehuwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dit verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België huwen, zelfs als hun eigen nationale  wet polygamie toelaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Hoe aanvragen

Het reserveren van jullie huwelijksdag en -uur gebeurt bij de dienst burgerzaken of via het e-loket. De nodige documenten zoals geboorteakte, enz.,  - voor zover ze in België zijn opgemaakt - vraagt de dienst zelf op. Buitenlandse documenten moet je zelf bij de bevoegde overheden aanvragen.

Huwelijksaangifte
Zodra het dossier volledig is, ontvangen jullie een uitnodiging om de huwelijksaangifte te komen ondertekenen. Het huwelijk vindt plaats in de gemeente waar de aangifte is gebeurd, ten vroegste 14 dagen en ten laatste 6 maanden na de aangifte. De toekomstige echtgenoten hebben de mogelijkheid: geen, 1, 2, 3 of maximum 4 getuigen aan te duiden om aanwezig te zijn bij het huwelijk en de huwelijksakte mee te ondertekenen. Deze getuigen moeten meerderjarig zijn. 

Kostprijs

15 euro voor het huwelijksboekje

Afhandeling

De huwelijksplechtigheden gaan door in de trouwzaal van het gemeentehuis op:

 • werkdagen: van 09.00u tot 16.30u
 • zaterdagvoormiddag: van 10.00u tot 12.30u

Elke plechtigheid duurt ongeveer 15 minuten en kent volgend verloop:

 • een verwelkoming door de ambtenaar van de burgerlijke stand
 • voorlezing van een samenvatting van de wederzijdse rechten en plichten van echtgenoten
 • de eigenlijke huwelijksvoltrekking (het zogenaamde "ja-woord")
 • de voorlezing van de huwelijksakte
 • de ondertekening van de huwelijksakte door de echtgenoten, de eventuele getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand
 • indien gewenst het wisselen van de trouwringen
 • een gelegenheidswoord van de ambtenaar van de burgerlijke stand

Wat meebrengen

 • identiteitskaart van de partners en van de eventuele getuigen

Personen van een andere nationaliteit moeten volgende stukken voorleggen:

 • letterlijk afschrift van de geboorteakte
 • bewijs van identiteit
 • bewijs van woonst
 • bewijs van ongehuwde staat
 • nationaliteitsbewijs
 • wetscertificaat

Al deze papieren dienen voorzien van de nodige legalisatie en van een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Openingsuren & contact

burgerzaken

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 50
Fax fax
03 890 76 91
e-mail
burgerzaken@puurs.be

E-loket