schadedossier opmaken

De ambtenaar noodplanning zal je bijstaan bij de opmaak en het samenstellen van je schadedossier. Je maakt hiervoor best een afspraak met haar. Het dossier moet opgemaakt worden volgens de regels vermeld in het KB van 18/08/1976. Deze regels staan uitgelegd in het Vademecum Algemene Rampen. De aanvraag moet gebeuren met de officiële aanvraagformulieren.

Verzamelen documentatie
Het dossier moet gestaafd worden met bewijsmateriaal en de nodige documentatie.  Foto's vormen het beste bewijs van de schade! Hieronder vind je een overzicht van de documenten die je in de meest voorkomende gevallen moeten toevoegen:

  • *attest van gezinssamenstelling op moment van de ramp
  • kopie van het huwelijkscontract, indien van toepassing
  • statuten van de rechtspersoon (indien vennootschap of vereniging)
  • *eigendomsbewijs voor schade aan onroerende goederen (verkrijgbaar bij het kadaster)
  • schade aan motorvoertuigen: kopie inschrijvingsbewijs op het moment van de ramp
  • eventueel verslag + ereloonnota expert
  • gedetailleerde beschrijving van de schade en een raming ervan
  • aankoopfacturen van beschadigde goederen of facturen van herstelling
  • kopies van de verzekeringscontracten die de beschadigde goederen dekken
  • gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of een attest van niet-tussenkomst

Download de handige checklist. De documenten met een * voor kunnen op eenvoudig verzoek worden aangevraagd door de ambtenaar noodplanning. Een volledig overzicht vind je achteraan in het Vademecum.

Versturen
Wanneer het dossier volledig is, moet het aangetekend en in twee exemplaren verstuurd worden naar de dienst rampenschade van de Provincie Antwerpen. Het is aan te raden het dossier eerst door de ambtenaar noodplanning te laten nakijken. Zij zal het dan voor jou aangetekend versturen, zodat je hier geen kosten voor hoeft te betalen.