schade aan teelten

Ben je beroepslandbouwer en hebben de weersomstandigheden een negatieve weerslag gehad op je landbouwproductie? Dan moet je voor de oogst de gemeentelijke commissie samenroepen om  schade aan teelten vast te stellen.

De vraag tot samenroeping van de commissie gebeurt schriftelijk (t.a.v. de burgemeester) en bevat:

  • identiteitsgegevens van de bedrijfsleider
  • naam en adres van het bedrijf
  • producentnummer
  • oorzaak van de schade
  • datum van teistering
  • kadastrale gegevens van de getroffen percelen

Openingsuren & contact

noodplanning

adres
Kleine Amer 222870 Puurs
Tel. tel.
0492 15 13 93
e-mail
noodplanning@klein-brabant.be