ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP‘s) worden voor een deel of voor delen van het grondgebied van het Vlaams Gewest, de provincie of de gemeente opgemaakt. Het zijn plannen die concrete stedenbouwkundige voorschriften bevatten voor het betrokken deel van het grondgebied. De stedenbouwkundige voorschriften kunnen betrekking hebben op de bestemming (grond of ruimte voorbehouden voor een bepaald gebruik), maar ook op de inrichting (bijvoorbeeld bouwhoogtes, materiaalgebruik) of op het beheer (bijvoorbeeld onderhoud van beplanting die een industrieterrein omgeeft en afschermt van de omgeving).

Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat:

  • een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is
  • de erbij horende stedenbouwkundige voorschriftenĀ voor de bestemming, de inrichting en/of het beheer
  • een weergave van de feitelijke en juridische toestand

Je kan de goedgekeurde RUP's, die van toepassing zijn op het grondgebied van Puurs inkijken op de dienst ruimtelijke ontwikkeling. Hiervoor maak je eerst een afspraak.

Openingsuren & contact

ruimtelijke ontwikkeling

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 59
e-mail
ruimtelijkeontwikkeling@puurs.be

E-loket

  • Maak je afspraak bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling

    Formulier