sociale tarieven voor aardgas en/of elektriciteit

Het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit, ook de sociale maximumprijs genoemd, zorgt ervoor dat een aantal personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën kunnen genieten van sterk verlaagde tarieven.
Het sociaal tarief biedt, op het moment van de bepaling, het laagste commerciële tarief op de leveranciersmarkt van elektriciteit en aardgas. Het vastleggen van de prijs gebeurt om de zes maanden door de federale energieregulator (CREG).

Voorwaarden

Om te genieten van het sociaal tarief moet u of een persoon waarmee u onder hetzelfde dak woont recht hebben op bepaalde uitkeringen van het OCMW of van de FOD Sociale Zekerheid of van de Rijksdienst voor Pensioenen. Welke uitkeringen in aanmerking komen, lees je in de folder Recht op sociaal tarief.
Ook huurders van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij die verwarmen op aardgas met een gemeenschappelijke ketel hebben recht op de sociale maximumprijs.

Hoe aanvragen

Je krijgt het sociaal tarief automatisch toegekend.

Via de website http://www.sociaaltarief.economie.fgov.be/ kan je zelf nagaan of het sociaal tarief je automatisch wordt toegekend, voor welk contract en voor hoe lang.

Krijg je het sociaal tarief niet automatisch, maar denk je er wel voor in aanmerking te komen, dan kan je alsnog een papieren attest aanvragen bij de dienst die je een uitkering toekent. Huur je bij een sociale huisvestingsmaatschappij, dan kan je bij hen het attest opvragen.

Uitzonderingen

Het sociaal tarief is niet van toepassing voor:

  • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan uw domicilieadres)
  • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen
  • professionele klanten (bedrijven, organisaties, …)
  • occasionele klanten of tijdelijke aansluitingen

Openingsuren & contact

Sociaal Huis

adres
Palingstraat 482870 Puurs
Tel. tel.
03 890 15 00
Fax fax
03 890 15 90
e-mail
sociaalhuis@puurs.be