Politiereglement

Een gemeentelijk politiereglement wordt opgemaakt door de gemeenteraad. Het omvat alles wat mag en niet mag op gemeentelijk grondgebied en het openbaar domein.

Sinds 1 januari 2009 is er in de drie gemeenten van de zone een eenvormig politiereglement van kracht: de “Algemene Bestuurlijke Politieverordening van Klein-Brabant”.
Hierin staan duidelijke regels waarmee de gemeenten paal en perk willen stellen aan allerlei vormen van openbare overlast zoals bijvoorbeeld vervuiling, verloedering, lawaai,… Eigenlijk gaat het om regels voor goed samenleven, voor goed burgerschap in onze gemeenten.

 

Gemeentelijke administratieve sancties - GAS
De aanpassing van de politiereglementen kadert in de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Een hele reeks bepalingen die werden toegevoegd aan de politiereglementen kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie en moeten niet meer via de rechtbank of het parket. 

Als je één van deze regels overtreedt, riskeer je een administratieve geldboete die kan oplopen tot 350 euro. Daarnaast zijn er nog andere administratieve sancties mogelijk zoals de schorsing of intrekking van een vergunning die de gemeente afleverde of de sluiting van een instelling.

De politie stelt de overtredingen vast. De sanctionerend ambtenaar van de interlokale vereniging GASAM (gemeentelijke administratieve sancties arrondissement Mechelen), waar de gemeenten Bornem, Puurs en Sint-Amands deel van uitmaken, legt de geldboete op.  De tussenkomst van het parket of van de politierechtbank is niet meer nodig. Een overtreder heeft steeds de mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kan hij beroep aantekenen bij de politierechtbank of jeugdrechtbank.

Daders en benadeelden kunnen bovendien via een bemiddelingsprocedure rond de tafel gebracht worden om zo tot een al dan niet symbolisch herstel van de geleden schade te komen.

Publicatiegegevens protocolakkoord GAS2 en GAS3
- Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad
- Datum van goedkeuring: 21 december 2015
- Datum van publicatie: 23 december 2015

Publicatiegegevens bijzondere bestuurlijke verordening stilstaan en parkeren + protocolakkoord stilstaan en parkeren
- Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad
- Datum van goedkeuring: 2 juli 2015 Gewijzigd besluit gemeenteraad 5 februari 2018
- Datum van publicatie: 23 december 2015 + wijziging art. 90 met ingang vanaf 1 maart 2018

Publicatiegegevens algemeen bestuurlijke verordening vanaf 1 januari 2017
- Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad
- Datum van goedkeuring: 19 december 2016
- Datum van publicatie: 3 januari 2017

Publicatiegegevens bijzondere bestuurlijke verordening brandpreventie publiektoegankelijke gebouwen vanaf 1 januari 2018
- Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad
- Datum van goedkeuring: 16 oktober 2017
- Datum van publicatie: 25 oktober 2017

Publicatiegegevens algemeen bestuurlijke politieverordening vanaf 1 januari 2018
- Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad
- Datum van goedkeuring: 18 december 2017
- Datum van publicatie: 20 december 2017

Publicatiegegevens bijzondere bestuurlijke verordening domeinen
- Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad
- Datum van goedkeuring: 18 december 2008 + gewijzigd besluit (hoofdstuk 1: fort Liezele):   gemeenteraad 4 juni 2018, in werking treding vanaf 4 juni 2018
- Datum van publicatie wijziging hoofdstuk 1 'Park fort Liezele': 13 juni 2018<

Publicatiegegevens bijzondere bestuurlijke verordening containerpark
- Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad
- Datum van goedkeuring: 26 maart2018
-datum van publicatie: 27 juli 2018