overschrijven buitenlandse akte

Als een Belg in het buitenland geboren, gehuwd, echtgescheiden of overleden is dan moeten de volgende instanties in het betreffende land verwittigd worden:

  • de lokale overheid
  • de Belgische ambassade of het Belgische consulaat

Een buitenlandse akte overschrijven in België
Je laat de buitenlandse akte best overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand wanneer je terug naar ons land komt. Dit is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte.

Als de akte niet overgeschreven is in België moet je de uittreksels opvragen in het buitenland. In sommige landen kan het verkrijgen van een afschrift of uittreksel voor veel moeilijkheden zorgen of zelfs onmogelijk blijken (bv. omdat het register van de burgerlijke stand tijdens een oorlog of als gevolg van een natuurramp vernietigd werd).

Om de buitenlandse akte in België over te schrijven moet ze eerst erkend worden. Je mag de akte laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats in België.

Een buitenlandse akte in België laten erkennen
Een buitenlandse akte moet aan enkele voorwaarden voldoen om in België erkend te worden:

  • De buitenlandse akte van de burgerlijke stand moet opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
  • Buitenlandse akten moeten gelegaliseerd zijn.
  • Akten die in een vreemde taal opgesteld zijn, moeten door een beëdigde vertaler vertaald worden in Nederlands, Frans of Duits. Je moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.
  • Je moet de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler ook laten legaliseren.

In België kan je de lijst van de beëdigde vertalers verkrijgen op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Openingsuren & contact

burgerzaken

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 50
Fax fax
03 890 76 91
e-mail
burgerzaken@puursam.be