onteigening

De onteigening is de procedure waardoor een publiekrechtelijke rechtspersoon (staat, provincie, gemeente, openbare instellingen) de eigendom verwerft van een goed met het oog op openbaar gebruik. Een onteigening moet voor het algemeen belang zijn, moet billijk zijn en voorafgaandelijk.

Een onteigeningsprocedure wordt vrijwel altijd voorafgegaan door een poging tot minnelijke schikking tussen de overheid en de eigenaar. De vergoedingen voor grondinname worden volgens wettelijke regels bepaald.

Openingsuren & contact

ruimtelijke ontwikkeling

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 59
e-mail
ruimtelijkeontwikkeling@puurs.be

E-loket

  • Maak je afspraak bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling

    Formulier