communicatie via omroepwagen politie

Deze vorm van crisiscommunicatie is al van oudsher bekend en nog steeds een veel gebruikte vorm om bewoners te alarmeren.  De politie rijdt door de straten waarvan de inwoners verwittigd moeten worden en roept de boodschap om met luidsprekers. Enkel de personen die in het risicogebied aanwezig zijn, worden bereikt.  Hiermee beperkt men de toestromende burgers die familieleden willen komen beschermen en zichzelf hierdoor in gevaar brengen. 

Dit communicatiemiddel is niet altijd even efficiënt: het is niet erg snel en soms is de boodschap in huis moeilijk verstaanbaar.  Toch moet het bovenop de andere mogelijkheden gebruikt worden, om er zeker van te zijn dat er zoveel mogelijk betrokkenen op de hoogte zijn.