notariële vastgoedinformatie of uittreksel

De notaris bemiddelt bij de aan- en verkoop van een perceel grond of een woning en bij het verlijden van (lenings)akten.
Je kunt bij de notaris een eerste advies vragen in verband met de voorgenomen aan- of verkoop van een grond of gebouw. Hij helpt ook bij het opstellen van de (ver)koopovereenkomst.

Beide partijen - koper en verkoper - zijn vrij een eigen notaris te kiezen zonder verhoging van de kosten.

De notaris zal voor het verlijden van de akte de noodzakelijke notariële inlichtingen inwinnen bij onze dienst ruimtelijke ordening en deze bij de akte voegen.
Zo gaat de notaris na of er voor het huis een vergunning is afgeleverd, of alle constructies (bv. woning zelf, tuinhuisjes) vergund zijn, of er bouwovertredingen zijn vastgesteld, in welk bestemmingsgebied (woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied…) het gelegen is, of de woning voorkomt op de lijst van leegstand en verkrotting...

De door de gemeente afgeleverde inlichtingenfiche omvat een stedenbouwkundig uittreksel. Dit bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister en aanvullende stedenbouwkundige inlichtingen.

Ook vastgoedkantoren kunnen deze info opvragen. Deze info wordt dan later door de notaris bij de definitieve akte gevoegd.

Voor wie

Iedereen die grond of gebouwen wil verkopen of vervreemden. Vervreemden is van eigenaar doen verwisselen. Je kan grond of gebouwen ook ruilen of schenken.

Kostprijs

Voor een inlichtingenfiche rekenen we een bedrag aan van 100 euro per perceel.

Meer info

Bij de door jou gekozen notaris of bij de koninklijke federatie van het Belgisch notariaat.

http://www.notaris.be/

Openingsuren & contact

ruimtelijke ontwikkeling

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 59
e-mail
ruimtelijkeontwikkeling@puurs.be

E-loket

  • Maak je afspraak bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling

    Formulier