lokale politie

Puurs maakt deel uit van de politiezone Klein-Brabant. De lokale politie verzorgt de dagdagelijkse politietaken, zowel van de gerechtelijke als van de bestuurlijke politie binnen het territorium van de politiezone.

Zij verzekert ook zeven basistaken:

  • wijkwerking
  • onthaal
  • interventie
  • politionele steun aan slachtoffers
  • lokale recherche
  • ordehandhaving
  • verkeersveiligheid

Meer info

Politie Klein-Brabant
Puursesteenweg 389
2880 Bornem
Telefoon: 03 293 22 22
onthaal@pz-klein-brabant.be
Voor een overzicht van de wijkinspecteurs en de openingsuren neem je een kijkje op http://www.pz-klein-brabant.be/

Voor dringende politiehulp: bel 101