kadaster, uittreksels en plannen

Het Belgisch kadaster is een federale instelling die behoort tot de Federale Overheidsdienst Financiën. De administratie van het kadaster houdt een openbaar register bij waarin alle onroerende zaken zijn opgenomen met de daarop gevestigde rechten. Het vormt een goede informatiebron voor al wie meer wil weten over de kadastrale percelen.

Hoe aanvragen

Bij de dienst ruimtelijke ordening kan je mits een afspraak terecht voor de volgende kadastrale inlichtingen:

  • kadastraal inkomen van een pand
  • jaar van het beëindigen van de bouwwerken
  • jaar van de inschrijving
  • oppervlakte van een perceel (zonder afmetingen)
  • inzage kadastrale plannen

Voor een uittreksel uit de kadastrale plannen en legger moet je contact opnemen met de dienst van het kadaster in Antwerpen.

Voor alle andere informatie in verband met het kadaster moet je contact opnemen met de dienst van het kadaster in Mechelen.

Meer info

FOD Financiën
Patrimoniumdocumentatie/Opmetingen en waarderingen
Antenne 106 mutaties
Zwartzustersvest 24A bus13
2800 Mechelen
Tel:  0257/45610
meow.antenne.106@minfin.fed.be

Openingsuren: alle werkdagen tussen 9u en 12u en van 12u tot 16u op afspraak

Openingsuren & contact

ruimtelijke ontwikkeling

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 59
e-mail
ruimtelijkeontwikkeling@puurs.be

E-loket

  • Maak je afspraak bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling

    Formulier