waarschuwing bij noodsituatie

De gemeente heeft heel wat mogelijkheden om je te waarschuwen wanneer er zich een ernstige noodsituatie voordoet.  Meestal zullen meerdere van deze kanalen tegelijk gebruikt worden.

Overzicht: