gewestplan

Het gewestplan is altijd een belangrijk instrument geweest voor de ruimtelijke ordening. Het legt in grote lijnen de bestemming van de percelen vast. Elk perceel heeft in het gewestplan een bestemming: woongebied, agrarisch gebied, bosgebied, industriegebied, natuurgebied, … De bestemming legt vast wat op een perceel al dan niet mogelijk is.

Voor Puurs is het gewestplan Mechelen met Koninklijk Besluit van 5 augustus 1976 van toepassing.
Bij besluit van de Vlaamse Regering op 30 maart 2001 werd één gewestplanwijziging doorgevoerd op het grondgebied van Puurs.

Er kunnen nu geen gewestplanwijzigingen meer doorgevoerd worden. De bestemming wordt nu vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Deze RUP's heffen de gewestplanbestemming op.

Meer info

Je kan het gewestplan raadplegen bij dienst ruimtelijke ontwikkeling na afspraak of op de website van Agentschap voor Informatie Vlaanderen (AGIV).

Openingsuren & contact

ruimtelijke ontwikkeling

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 59
e-mail
ruimtelijkeontwikkeling@puurs.be

E-loket

  • Maak je afspraak bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling

    Formulier