erkenning als natuurramp

Extreme weersomstandigheden kunnen door de overheid erkend worden als natuurramp indien het gaat over een uitzonderlijk natuurverschijnsel. Het is moeilijk te begrijpen wat men verstaat onder een 'zeer uitzonderlijke' gebeurtenis wanneer er geen standaardmeter bestaat die de mogelijkheid biedt een onderscheid te maken tussen 'normaal' en 'zeer uitzonderlijk'. 

Indien je van mening bent dat je schade hebt opgelopen door zeer uitzonderlijke weersomstandigheden, kan je best contact opnemen met de ambtenaar noodplanning.

Er worden meerdere erkenningscriteria na elkaar toegepast. 

Onder wetenschappelijke criteria vallen de verschillende natuurverschijnselen (overvloedige neerslag, stormen, overstromingen, ...).  Deze criteria worden bekeken door het Koninklijk Meteorologisch Instituut.

Daarnaast zijn er nog de financiële criteria.  Voor de erkenning moet de rechtstreekse schade veroorzaakt aan private goederen hoger zijn dan 1.250.000 euro en het gemiddeld bedrag per gezinsdossier hoger zijn dan 5.000 euro.

Wanneer onze gemeente erkend wordt als rampgebied kan je een dossier indienen voor terugtrekking van de schade via het rampenfonds.  Deze financiële tegemoetkoming is telkens maar een percentage, afhankelijk van de categorie waarin je valt, van het totaal schadebedrag.

Openingsuren & contact

noodplanning

adres
Kleine Amer 222870 Puurs
Tel. tel.
0492 15 13 93
e-mail
noodplanning@klein-brabant.be