eID elektronische identiteitskaart

De elektronische identiteitskaart heeft drie belangrijke functies: 

 • Je kan er je identiteit mee bewijzen.
 • Het is een reisdocument binnen Europa.
 • Het is de sleutel om op een veiligere manier elektronisch te communiceren. Ze werkt kostenbesparend en vereenvoudigt de administratie.

Welke gegevens worden op de kaart vermeld?

 • je naam, je eerste twee voornamen en de eerste letter van je eventuele derde voornaam
 • je nationaliteit, geboorteplaats en –datum en geslacht
 • nummer, plaats van afgifte, begin– en einddatum van geldigheid van de kaart
 • je pasfoto
 • je handtekening en die van de ambtenaar van de gemeente
 • je rijksregisternummer

Je adres wordt enkel opgenomen in de chip en staat niet zichtbaar op de kaart. Hierdoor zal de kaart geldig blijven wanneer je verhuist naar een andere gemeente.

Voor wie

Iedere Belg die tenminste 12 jaar oud is en ingeschreven in het bevolkingsregister moet een identiteitskaart bezitten. Het dragen ervan is verplicht vanaf de leeftijd van 15 jaar.

Voorwaarden

Je kaart moet vernieuwd worden:

 • bij het verstrijken van de geldigheidsduur
 • wanneer de foto niet meer gelijkend is
 • wanneer je van naam of voornaam verandert
 • bij verlies, diefstal of beschadiging van de kaart

Hoe aanvragen

De identiteitskaart wordt automatisch uitgereikt aan alle Belgen van minstens 12 jaar. Jouw identiteitskaart is 10 jaar geldig behalve voor de minderjarigen die de volle 12 jaar en minder dan 18 jaar oud zijn of een langere geldigheidstermijn van 30 jaar voor de burgers van volle 75 jaar en ouder. Op het einde van deze periode start het gemeentebestuur automatisch de vernieuwingsprocedure. Je ontvangt hiervoor tijdig een oproepingskaart.  

Een drietal weken na aanvraag, krijg je een document toegestuurd met een pin- en pukcode. Met dit document kom je je opnieuw persoonlijk aanbieden bij de dienst burgerzaken voor de activering van je nieuwe elektronische identiteitskaart. Je moet je identiteitskaart zelf komen ophalen tijdens de openingsuren of je kan het laten ophalen door een derde, die behoorlijk gemachtigd is door jou. Hiernaast kan je de volmacht afdrukken die je aan een derde correct en volledig ingevuld kan meegeven samen met (een kopie van) je identiteitskaart.

In dringende gevallen kan je ook een spoedprocedure aanvragen met een levering binnen 2 of 3 werkdagen, hiervoor betaal je wel een hogere kostprijs.

Kostprijs

 • normale procedure: 17.20 euro
 • spoedprocedure: 80.50 euro 
 • extreme spoedprocedure: 121,50 euro
 • extreme spoedprocedure af te halen in Brussel: 91.50 euro

 

Wat meebrengen

Openingsuren & contact

burgerzaken

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 50
Fax fax
03 890 76 91
e-mail
burgerzaken@puurs.be