echtscheiding

Als je wil scheiden, moet je een notaris of advocaat inschakelen en de scheiding laten uitspreken door een rechtbank.
 
In het Belgisch recht kunnen de echtscheidingen als volgt worden ingedeeld:
- op grond van onherstelbare ontwrichting
- door onderlinge toestemming
   
De rechtbank stuurt het vonnis automatisch naar de dienst burgerlijke stand van de plaats waar je huwde, nadat het vonnis in kracht van gewijsde is getreden. De dienst burgerlijke stand schrijft de vonnissen van echtscheiding over in het register van de Burgerlijke Stand. Indien het huwelijk voltrokken was in het buitenland is de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel bevoegd om de overschrijving te doen.

Pas daarna kan je weer in het huwelijk treden. 
Vanaf de datum van overschrijving heeft de echtscheiding gevolgen ten aanzien van derden.
 
Als je gehuwd bent in de gemeente Puurs, dan kan je bij de dienst burgerzaken een uittreksel van je echtscheidingsakte bekomen. 

Openingsuren & contact

burgerzaken

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 50
Fax fax
03 890 76 91
e-mail
burgerzaken@puurs.be