dienst Ondersteuningsplan OpMaat

Een D.O.P richt zich naar kinderen, jongeren, volwassenen met het vermoeden van een beperking.
Heb je vragen over hoe je met je beperking kan alleen wonen, hoe je jouw vrije tijd kan invullen?
Of hoe je contacten kan uitbouwen in je buurt?
Of misschien weet je wel waar en hoe je wil wonen, maar heb je geen zicht op wat er bestaat van ondersteuning waarvan je gebruik kan maken?

Maak je je als ouder zorgen over je zoon of dochter en wil je weten welke mogelijkheden er zijn?
Wil je samen nadenken over wat er kan na school voor je kind met een beperking? Of heb je een vriendin met mentale beperking die samenwoont maar nu wil bekijken wat de mogelijkheden zijn om alleen te gaan wonen?

 

dop-OpMaat

Voor wie

Iedereen met een (vermoeden van) beperking die nog geen begeleiding krijgt van uit een dienst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kan bij DOP Opmaat terecht met vragen.
Maar ook ouders, familie of vrienden die betrokken zijn bij het leven van een persoon met beperking kunnen beroep doen op een D.O.P.

 

Hoe aanvragen

Vanaf januari kan je elke laatste donderdag van de maand bij DOP Opmaat terecht in het Sociaal Huis Puurs.

Blijf niet zitten met je vragen maar registreer je voor een consultatie tijdens deze zitdagen!
Telefonisch: 03 889 00 07
Per email: info@opmaatvzw.be

 

Kostprijs

Deze dienst is tijdelijk en gratis.

Openingsuren & contact

Sociaal Huis

adres
Palingstraat 482870 Puurs
Tel. tel.
03 890 15 00
Fax fax
03 890 15 90
e-mail
sociaalhuis@puurs.be