seveso-alarm

Chemische producten maken deel uit van ons dagelijks leven. Van de 100.000 bestaande producten is slechts een beperkt aantal gevaarlijk bij een ongeval. Deze producten worden volgens zeer strikte regels vervoerd en gestockeerd. Ondanks alle voorzorgen kan een ongeval niet worden uitgesloten. De hulpdiensten zijn erop voorbereid, maar zij kunnen ook een beroep doen op de expertise en/of het materieel van de chemische bedrijven. In geval van een ongeval kan het rampenplan worden afgekondigd. Naar gelang van de ernst van de gebeurtenis zal de gemeentelijke, provinciale of federale fase worden afgekondigd. Er zijn noodplannen voorzien in alle bedrijven die gevaarlijke producten gebruiken, de zogenaamde "Seveso"-bedrijven. Zij zijn ook verplicht om de overheden en de hulpdiensten te informeren over de gevaren van hun producten, vervaardigingen en stockeringen, evenals in geval van een ongeval.

In de gemeente Puurs heeft  één Seveso-bedrijf, Prayon in de Gansbroekstraat in Ruisbroek. Bij chemisch alarm moeten er een aantal richtlijnen gevolgd worden.

Je wordt gewaarschuwd door:  

  • Een sirene (gemoduleerde toon - huiltoon - met twee onderbrekingen)  met luidsprekers die  alarmboodschappen en richtlijnen verspreiden.
  • De politie doorkruist het gebied met voertuigen met luidsprekers.
  • De VRT zal je inlichten over de voorzorgsmaatregelen die je best neemt en over de evolutie van de situatie .

Raadgevingen in geval van alarm

  • Blijf binnen, waar je ook bent: thuis, op kantoor, op school, in een winkel of in je wagen. Ben je buiten, stap dan ergens binnen waar je beschut bent en blijf daar tot het einde van het alarm. Breng iedereen die onbeschut is naar binnen: volwassenen, kinderen, huisdieren.
  • Sluit ramen en deuren van je woning en alles wat rook of gassen zou kunnen doorlaten. In de wagen sluit je de raampjes en het open dak en je schakelt de verwarming, ventilatie en airconditioning uit. 
  • Stem af op de VRT-radio of -tv. De nationale omroep deelt je de nodige richtlijnen mee.
  • Vermijd telefoneren. Grijp niet naar je (vaste of mobiele) telefoon. De telefoonlijnen moeten vrij blijven voor de hulpdiensten. 
  • Je kinderen zijn veilig op school. Hun leerkrachten kennen de 5 beschermende maatregelen en passen deze toe. Ga je kinderen dus niet halen op school. Je zou hen en jezelf in gevaar kunnen brengen.

Meer info

www.seveso.be