agenda en verslagen zittingen 2019

De verslagen van de raad voor maatschappelijk welzijn kan je altijd consulteren via de lijst op deze pagina.

Je vindt er een week op voorhand ook steeds de agenda voor de volgende zitting.