naar top

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning DCA

ma 07 januari 2019
Van 31 december 2018 tot en met 29 januari 2019 ligt de beslissing naar aanleiding van de omgevingsvergunningsaanvraag van DCA, Lilsedijk 50, 2340 Beerse ter inzage in het gemeentehuis.

DCA, Lilsedijk 50, 2340 Beerse, diende een aanvraag in voor een omgevingsvergunning. Dit omvat een tijdelijke stapelplaats met betoncentrale voor heraanleg van de Sint-Katharinastraat en omgeving.

De aanvraag heeft als adres St.-Katharinastraat 21 en 23, 2870 Puurs, met als kadastrale ligging Puurs-Sint-Amands afdeling 2 sectie B nrs. 35M, 35N, 35S, 36E, 149H2, 150C en 155C .

Je kan deze beslissing komen inkijken aan de onthaalbalie van het gemeentehuis, Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands. Je kan hier elke werkdag terecht van 9 u tot 12 u en woensdagnamiddag van 13.30 u tot 19 u.

De procedure is gestart op 21/12/2018.
De aanvraag ligt tot en met 29 januari 2019 digitaal ter inzage aan de infobalie van het gemeentehuis, Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands, van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 12u.

Uitgebreidere consultatie van het dossier kan enkel na afspraak bij de milieudienst (03/890.76.16 of milieu@puursam.be). Meer informatie is eveneens terug te vinden op de gemeentelijke website.

Gedurende deze periode kunnen er opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be. Vermeld steeds het dossiernummer: OMV_2018143622 / 2018-289.

Alle concrete informatie vind je in het bijgevoegde document.

 

 

Nieuwsoverzicht