naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek 'voorlopige bescherming als monument van site met Duitse bunkers en loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog'

ma 26 november 2018
Op 25 oktober 2018 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed het besluit tot voorlopige bescherming als monument van de site met Duitse bunkers en loopgraven ‘Südabschnitt’ uit de Eerste Wereldoorlog in Puurs.

Het openbaar onderzoek wordt ter plaatse bekendgemaakt met een affiche en loopt van 1 december tot en met 30 december 2018.
Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage op het gemeentehuis van Puurs, Hoogstraat 29, 2870 Puurs, tijdens de openingsuren: van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en op woensdagnamiddag van 13u30 tot 19u. Deze kunnen eveneens digitaal geraadpleegd worden in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Je kan daar een afspraak maken op 02 553 18 21.

Opmerkingen en bezwaren kunnen via aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs ten laatste op 30 december 2018 ingediend worden bij: 
Gemeente Puurs
Hoogstraat 29
2870 Puurs

De gemeente Puurs bezorgt, na het beëindigen van het openbaar onderzoek, alle opmerkingen en bezwaren aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Nieuwsoverzicht
info

Openingsuren & contact

ruimtelijke ontwikkeling

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 59
e-mail
ruimtelijkeontwikkeling@puurs.be

Lees meer artikels over