naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek 'voorlopige gehele opheffing van de bescherming van tuinpaviljoen met ijskelder'

wo 24 oktober 2018
Het tuinpaviljoen met ijskelder dat zich aan de ingang van de sport- en evenementenhal bevindt, zal verplaatst worden naar de Kloostertuin. Op deze locatie wordt de ijskelder opnieuw in zijn oorspronkelijke context geplaatst.

Aangezien dit een beschermd monument is, dient de bescherming voor deze verplaatsing tijdelijk opgeheven te worden. Op 25 september 2018 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed het besluit tot voorlopige gehele opheffing van de bescherming in functie van de verplaatsing van het beschermd monument: tuinpaviljoen met ijskelder.

Het openbaar onderzoek wordt ter plaatse bekendgemaakt met een affiche en loopt van 1 november tot en met 30 november 2018.
Het besluit tot voorlopige gehele opheffing en het opheffingsdossier liggen ter inzage op het gemeentehuis van Puurs, Hoogstraat 29, 2870 Puurs, tijdens de openingsuren: van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en op woensdagnamiddag van 13u30 tot 19u. Deze kunnen eveneens digitaal geraadpleegd worden in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Je kan daar een afspraak maken op 02 553 18 21.

Opmerkingen en bezwaren kunnen via aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs ten laatste op 30 november 2018 ingediend worden bij:
Gemeente Puurs
Hoogstraat 29
2870 Puurs

De gemeente Puurs bezorgt, na het beëindigen van het openbaar onderzoek, alle opmerkingen en bezwaren aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Nieuwsoverzicht
info

Openingsuren & contact

milieu

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 16
e-mail
milieu@puurs.be

Lees meer artikels over