naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek: plan-MER watergevoelige open ruimtegebieden (plan-MER WORG)

wo 25 juli 2018
Het Departement Omgeving, Afdeling Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning heeft een procedure opgestart voor het opstellen van plan-MER WORG (watergevoelige open ruimtegebieden).

De kennisgeving over de milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden kan je vanaf 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 komen inkijken aan de infobalie van het gemeentehuis, Hoogstraat 29, 2870 Puurs, tijdens de openingsuren (elke werkdag van 09.00u tot 12.00u, woensdagnamiddag van 13.30u tot 16.30u). Het dossier is eveneens raadpleegbaar op de website van de dienst MER onder het nr. PL0256.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan je schriftelijk opmerkingen bezorgen:

  • via een brief gericht aan het Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER ‘WORG’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
  • via een e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER WORG’ in de titel)
  • via een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Hoogstraat 29, 2870 Puurs

Na de terinzagelegging zal de dienst Mer een beslissing nemen aangaande de inhoud van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER en de opstellen van het plan-MER.

Download hieronder de kaart voor Puurs en de milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden. De volledige kaartenbundel is raadpleegbaar op de website van de dienst MER onder het nr. PL0256.

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

ruimtelijke ontwikkeling

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 59
e-mail
ruimtelijkeontwikkeling@puurs.be

Lees meer artikels over