naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Code oranje: maatregelen tegen verspilling van water

di 24 juli 2018
De Vlaamse Droogtecommissie voor alle Vlaamse provincie heeft “code oranje” afgekondigd. Als gevolg hiervan worden er ook voor de provincie Antwerpen maatregelen genomen om de verspilling van water tegen te gaan en het waterverbruik te beperken.

Deze maatregelen zijn zowel van toepassing op het waterverbruik door particulieren als op het waterverbruik door openbare besturen. Deze maatregelen kunnen worden teruggevonden in het politiebesluit.

Het is verboden om:

Water capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen (uitzondering : beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat)

Water uit het publiek leidingnet te gebruiken

  • het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers (tenzij in het kader van de normale activiteiten in daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd)
  • het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter) (tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is)
  • het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen (met uitzondering van zogenaamde speelfonteinen die bijdragen tot verkoeling)
  • het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen
  • het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen (tenzij in het raam van land- en/of tuinbouwactiviteiten en particuliere voedselproductie in moes- of volkstuinen)
  • het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Deze activiteiten zijn verboden tussen 08u00 en 20u00 met om het even welk type van water, tenzij wanneer dit aantoonbaar noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering resp. uitoefening van taken en activiteiten van verenigingen, organisaties en besturen. In voorkomend geval mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van ander dan water uit het publiek leidingnet, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de gezondheid van mens en dier.

 

Dit politiebesluit is met onmiddellijke ingang van kracht, dit tot tegenbericht.

Er werd een lijst met meest voorkomende vragen en antwoorden omtrent de waterbesparende maatregelen opgesteld. Die vind je hier.

Meer info kan gevonden worden op de site van de Vlaamse Milieumaatschappij of via de site van de droogtecommissie.

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

communicatie

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 66
e-mail
communicatie@puurs.be

Lees meer artikels over