naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Vlaamse steun om de kwaliteit van de eigen leefomgeving te verbeteren

vr 20 juli 2018
In de Schelde-Rupelstreek broeien zowel bij inwoners, verenigingen en gemeenten heel wat ideeën om het karakter van de streek te behouden en te versterken. Deze ideeën kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van het unieke Schelde-Rupellandschap en de beleving ervan.

Vlaanderen wil deze kleine initiatieven een duw in de rug geven zodat ze, samen met de grotere inrichtingswerken, zorgen voor een natuurlijk belevingslandschap.

Daarom heeft Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, een budget van 85.000 euro vrijgemaakt voor een projectoproep uitvoeringsinitiatieven ‘Scheldehelden 2.0’. De projectoproep past in de uitvoering van het landinrichtingsproject Klein-Brabant en Zwijndrecht. De minister wil inwoners, besturen en organisaties in de gemeenten Bornem, Puurs, Sint-Amands en Zwijndrecht stimuleren om zelf initiatieven te nemen die de kwaliteit van de eigen leefomgeving ten goede komen.

De uitvoeringsinitiatieven zijn kleinschalige en kortlopende projecten die de kwaliteit en de identiteit van de open ruimte in de eigen leefomgeving versterken. Open ruimte slaat op een hele waaier van thema’s die op het platteland en in de verstedelijkte rand een belangrijke rol spelen: landschap, natuur, welzijn, stilte en rust, landbouw, erfgoed, recreatie en toerisme, …

De projecten die na selectie in aanmerking genomen worden, kunnen rekenen op een Vlaamse subsidie van 50 % (maximaal 10.000 euro) en worden binnen de twee jaar afgerond.

De besturen, organisaties en burgers die kandidaat zijn om een voorstel van een uitvoeringsinitiatief in te dienen, kunnen daarbij rekenen op de ondersteuning van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), die deze oproep organiseert en begeleidt. De indienperiode voor projectvoorstellen loopt van 1 augustus tot en met 31 oktober 2018. In de 2de helft van september 2018 zal de VLM een bijeenkomst organiseren om geïnteresseerde besturen, verenigingen of particulieren verder op weg te helpen bij het formuleren en indien van hun projectvoorstel.

Voor meer informatie: www.scheldehelden.be.

 

Nieuwsoverzicht
logo Scheldehelden

Openingsuren & contact

milieu

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 16
e-mail
milieu@puurs.be