naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek 'Verleggen buurtweg'

di 17 juli 2018
Van 23 juli 2018 vanaf 9.00u tot en met 27 augustus 2018 om 12.00u loopt er een openbaar onderzoek naar aanleiding van de wet van 10 april 1841 houdende de buurtwegen en het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014.

Betreffende:

Verlegging buurtweg nr. 68 uit de atlas der buurtwegen van Puurs en vaststelling van het rooilijnplan
Principiële goedkeuring ingevolge gemeenraadsbeslissing dd. 2 juli 2018

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis van Puurs van 23 juli 2018 om 9u00 tot en met 27 augustus 2018 om 12u00.

Opmerkingen en bezwaren betreffende de verlegging van deze buurtweg en het vaststellen van het rooilijnplan worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek naar de gemeente verstuurd per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

 

 

 

Nieuwsoverzicht