naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Verblijfsregister bij co-ouderschap

wo 30 mei 2018
Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, stelt zich de vraag op welk adres de (minderjarige) kinderen ingeschreven zullen worden: bij de moeder of bij de vader.

Als ze steeds op één plaats verblijven, is dit evident. Bij co-ouderschap bijvoorbeeld kan dat echter wel een probleem vormen. Je kan immers slechts één adres vermelden in het bevolkingsregister.

Tweede verblijfsplaats
Sinds februari 2016 is dat echter veranderd. Je kan nu een zogenaamd ‘gedeeld verblijf’ registreren, waarbij je dus ook een tweede verblijfsplaats - in dit geval op het adres van de ouder waar de kinderen niet zijn ingeschreven - laat opnemen. Dit wordt vervolgens automatisch overgenomen in het bevolkingsdossier van de verblijfsouder, waardoor deze ouder direct kan aantonen dat de kinderen bij hem (of haar) verblijven. Het verblijfsadres wordt aangepast bij verhuis van de verblijfsouders.

Een fiscale oplossing biedt het register echter niet. Er worden immers geen fiscale of sociaalrechtelijke voordelen aan gekoppeld. Een ouder die bijvoorbeeld plots meer belastingen moet betalen omdat zijn (of haar) kinderen niet meer bij hem (of haar) gedomicilieerd zijn, ziet met dit register die problemen niet opgelost.

Hoe aanvragen?
Het verzoek wordt ingediend in de gemeente van de verblijfsouder en dit op basis van een gerechtelijk vonnis of een gezamenlijk, schriftelijk akkoord tussen beide ouders betreffende de verblijfsregeling. Is er geen schriftelijke overeenkomst, dan moet de andere ouder zijn/haar toestemming verlenen.

Nieuwsoverzicht