naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Nieuwe Provincialeweg (N17) in Sint-Amands komt later, maar mét vrijliggende fietspaden

di 29 mei 2018
De planning en de aanpak voor de grondige vernieuwing van de Provincialeweg (N17) in Sint-Amands is gewijzigd. Oorspronkelijk zouden behalve het wegdek ook de fietspaden worden vernieuwd, maar de huidige ligging van de fietspaden - naast de rijbaan - zou daarbij in eerste instantie behouden blijven.

Later, na de nodige grondverwervingen, zouden de fietspaden dan plaats maken voor vrijliggende fietspaden die verder van de weg liggen. Nu is echter beslist om de heraanleg van de Provincialeweg meteen uit te voeren mét vrijliggende fietspaden. Omdat hiervoor grondverwervingen nodig zijn, zullen de werken nog niet in 2019 kunnen starten.  

Nieuwe aanpak en timing voor heraanleg
De heraanleg van de Provincialeweg was oorspronkelijk voorzien in het voorjaar van 2018. Door de werken op de N41 in maart 2018, werd beslist de werken aan de N17 uit te stellen. Het plan was om in het voorjaar van 2019 de weg opnieuw aan te leggen met aanliggende fietspaden. Een aantal jaar later, na de nodige onteigeningen, zouden dan vrijliggende fietspaden aangelegd worden. 
 
Na overleg met de gemeente Puurs en Sint-Amands is beslist om de heraanleg meteen uit te voeren volgens het finale ontwerp, dus met vrijliggende fietspaden. Zo kan van het uitstel van de werken gebruik gemaakt worden om meteen de definitieve heraanleg voor te bereiden.
Het belangrijkste voordeel is echter dat de omwonenden en omgeving niet twee keer op verschillende jaren tijd met ingrijpende werken met ernstige hinder geconfronteerd worden.
 
De start van de werken behouden in het voorjaar van 2019 is echter niet mogelijk. De onteigeningen die nodig zijn om vrijliggende fietspaden aan te leggen, kunnen niet binnen die tijdsspanne uitgevoerd worden. Wanneer de werken starten hangt af van hoe vlot de grondverwervingen verlopen.  AWV is volop bezig met de voorbereidingen hiervan.

Grondverwervingsproces opgestart
Op dit moment worden de onteigeningsplannen opgemaakt en in de loop van de zomer worden de eigenaars van de betrokken percelen uitgenodigd voor een infosessie en een eerste gesprek. Daarna starten de individuele, financiële onderhandelingen. Gezien het gaat om tientallen grondverwervingen zal dit proces enige tijd in beslag nemen.

Verdere stappen
Naast het proces van de grondverwervingen loopt tegelijkertijd het ontwerp- en vergunningsproces om de werken voor te bereiden. In de loop van 2019 bereidt AWV de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning voor. Zo is de vergunningsprocedure afgerond eens de onteigeningen klaar zijn. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor deze vergunning zullen alle geïnteresseerden het nieuwe ontwerp kunnen inkijken.

Lokale herstellingen waar nodig
Het wegdek van de N17 is niet in goede staat en moet nog enkele jaren wachten op een ingrijpende vernieuwing. Om er voor te zorgen dat de veiligheid niet in het gedrang komt, volgt AWV de staat van het wegdek op en voert waar nodig in tussentijd lokale herstellingen uit.
  

Nieuwsoverzicht
wegenwerken

Openingsuren & contact

mobiliteit

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 63
e-mail
mobiliteit@puurs.be

Lees meer artikels over