naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek van de straatnaamwijzigingen in Puurs

di 03 april 2018
De gemeenteraad keurde in zitting van 26 maart 2018 drie straatnaamswijzigingen principieel goed.

In het kader van de fusie met de gemeente Sint-Amands gaf de gemeenteraad in zitting van 26 maart 2018 zijn principiële goedkeuring aan volgende straatnaamwijzigingen: 

  • Heide wordt Puursheide
  • Kruisveld wordt Reigerveld
  • Broekstraat wordt Liezelbroek

Het openbaar onderzoek loopt van 4 april 2018 tot en met 3 mei 2018 om 12.00u. Je kan het dossier komen inkijken bij de infobalie van het gemeentehuis (Hoogstraat 29 te 2870 Puurs) tijdens dit openbaar onderzoek. Dit kan elke werkdag, tijdens de openingsuren van 09.00u tot 12.00u en woensdagnamiddag bijkomend van 13.30u tot 19.00u (uitgezonderd 4 en 11 april 2018 van 13.30u tot 16.30u).

Heb je een bezwaar en/of opmerking dan kan je ten laatste op 3 mei 2018

  • een aangetekende brief sturen naar het college van burgemeester en schepenen, Hoogstraat 29, 2870 Puurs
  • je brief tegen ontvangstbewijs afgeven op hetzelfde adres en dit voor het verstrijken van de termijn die bepaald werd voor het onderzoek.
Nieuwsoverzicht
Puurs-Sint-Amands

Openingsuren & contact

technische dienst

adres
Lichterveld 22870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 36
e-mail
technischedienst@puurs.be

Lees meer artikels over