naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Tussen pot en pint ging Puurs en Sint-Amands over de tongen.

vr 23 maart 2018
In december 2017 lanceerden de gemeenten Puurs en Sint-Amands een grootschalige tevredenheidsenquête.

Inwoners, bezoekers, handelaars en ondernemingen konden hun mening geven over de dienstverlening van hun eigen gemeente, hun gedacht zeggen over de inwoners van de andere gemeente en hun verwachtingen en toekomstdromen uiten voor de nieuwe fusiegemeente. De enquête werd verspreid via digitale nieuwsbrieven, direct mailings en sociale media. Duizenden bierviltjes werden verspreid in horecazaken in Puurs en Sint-Amands, de winterbar in Puurs, de woonzorgcentra, jeugdhuizen, … Kortom, daar waar mensen elkaar ontmoeten tijdens de kerstperiode en er al eens een boompje wordt opgezet tussen pot en pint.  

Een berg reacties. Dankjewel!
Meer dan 800 personen vulden de enquête in. Een zeer waardevolle steekproef voor onderzoekers. Bierviltjes stroomden binnen met ludieke, interessante en opmerkelijke boodschappen. De marktonderzoekers van het communicatiebureau Maradonna verwerkten de resultaten. Bovendien nodigden we nog eens een 100-tal geïnteresseerden uit Puurs en Sint-Amands persoonlijk uit voor groepsgesprekken.

Wie vragen heeft of de resultaten in detail wil bekijken, kan contact opnemen via communicatie@puurs.be of communicatie@sint-Amands.be.

 

De resultaten samengevat.

Wat denkt de Puursenaar over de Sint-Amandsenaar en omgekeerd?  
Puursenaars én Sint-Amandsenaars vinden zichzelf open, sociaal en begaan met de buurt. Ze zijn allen trots op hun gemeente maar vooral op hun eigen leefgemeenschap. Wat ze over de anderen denken sluit goed aan bij hoe ze over zichzelf denken maar dit is een stuk minder uitgesproken. Dit komt tot uiting door het grote aantal neutrale antwoorden. “Iedereen kent iedereen in ons eigen dorp maar de anderen kennen we te weinig om te oordelen” kwam regelmatig aan bod. Dit verklaart waarom inwoners zich nu vooral identificeren met hun eigen leefgemeenschap, daarna met hun gemeente en zich nu nog niet zo vertrouwd voelen met de andere gemeente. Vooral Ruisbroek en Sint-Amands voelen weinig raakvlakken met de inwoners van de andere gemeente. Zij voelen zich meest thuis in hun eigen leefgemeenschap.  

Troeven?
Jullie waren het erover eens! Sint-Amands vindt Puurs economisch sterk, welvarend, bruisend met een gezellig dorpsgevoel. Puurs vindt Sint-Amands een authentieke, charmante gemeente, een oase van groen en rust. Het zou mooi zijn als beide gemeenten elkaar kunnen ‘besmetten’: wat meer charme en rust in Puurs en wat meer bruisende activiteiten in Sint-Amands.

Mag het iets meer of minder zijn?
Puurs geeft aan dat de leefkwaliteit in de gemeente de afgelopen 5 jaar er echt op vooruit is gegaan . Betere parken en pleintjes, meer winkels, meer evenementen, meer leven in de brouwerij…het wordt gesmaakt. In Sint-Amands blijft de situatie stabieler: een lichte vooruitgang voor evenementen maar helaas een sterke daling van lokale handelaars. Vooral Ruisbroek, Oppuurs, Lippelo en Sint-Amands voelen zich wat meer afgelegen en achtergebleven.

Voel jij je thuis?
Met een lichte uitzondering van Lippelo en Oppuurs zijn de inwoners van alle leefgemeenschappen tevreden en fier op hun gemeente en voelen ze zich er thuis. Ze hebben er voldoende sociale contacten en winkelen regelmatig in eigen dorp voor de dagelijkse boodschappen, gaan af en toe op café of uit eten, nemen deel aan het verenigingsleven of evenementen. Ze nemen ook vaak de fiets voor een fietstocht. De meerderheid wil voor lange tijd  blijven wonen in zijn dorp.

Alles netjes en proper?  
Beide gemeenten scoren goed tot zeer goed op netheid en properheid. Een pluim voor de goed onderhouden pleinen, parkjes en bloembakken. Zwerfvuil en hondenpoep gooien jammer genoeg wat roet in het eten. Publieke voorzieningen zoals de bib, feestzalen, … scoren in Sint-Amands duidelijk minder.

Mobiliteit een knelpunt?
Verkeersveiligheid is in beide gemeenten een sterk aandachtspunt. Zo voelt de fietser in Puurs-centrum zich niet altijd even veilig. Ook voldoende parkeergelegenheid voorzien voor auto’s en fietsers is belangrijk! Puurs is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Sint-Amands is dan weer onbereikbaar zonder auto omdat de gemeente in een uithoek van de provincie ligt. Openbaar vervoer is een knelpunt. 

Een pluim voor onze dienstverlening!
Zowel in Puurs als in Sint-Amands kregen we schitterende punten. Met een gemiddelde score van meer dan 80% op ons rapport zijn we uiteraard heel tevreden. Jullie zijn duidelijk tevreden over onze kwaliteitsvolle informatie en onze snelle en vriendelijke dienstverlening!

Dé fusie
Over de fusie heeft ieder zijn mening.  61% van de respondenten in de gemeente Puurs zegt volmondig ja tegen de fusie, in de gemeente Sint-Amands 50%.  Van de 8 leefgemeenschappen staan Lippelo (6,79/10) en Oppuurs (7,45/10) het meest positief tegenover de fusie en zien de fusie als een groeikans. Af en toe werd er opgemerkt dat  ‘ de manier waarop de fusie tot stand kwam’ niet zo ideaal was en ‘ gemiste kansen voor Klein-Brabant’. Maar toekomstgericht denken is volgens jullie de boodschap. “ De fusie is een feit. We gaan ons openstellen en er een win-winsituatie van maken voor iedereen!’

Jullie top 10 voor Puurs-Sint-Amands

 1. Een groene gemeente met aandacht voor parken, bos en natuur.
 2. Een verkeersveilige gemeente met aandacht voor zwakke weggebruikers, goede verbindingswegen en openbaar vervoer.
 3. Een aangename winkelgemeente met aandacht voor lokale middenstand met basisaanbod in alle leefgemeenschappen, markten en winkelstraten in het centrum.
 4. Een gemeente met voldoende sociale voorzieningen zoals kinderopvang, thuiszorg, sociale hulp, …
 5. Een gemeente die aandacht heeft voor de eigenheid van elke leefgemeenschap
 6. Een kindvriendelijke gemeente met aandacht voor scholenbeleid, kinderopvang
 7. Een gemeente met een bruisend verenigingsleven
 8. Een bedrijvige gemeente met aandacht voor bedrijven, industrie en werkgelegenheid
 9. Een gemeente met mooie straten en pleinen
 10. Een gemeente met een groot cultureel aanbod
   


En wat staat er nog op jullie verlanglijstje?

 • Balans tussen werkgelegenheid en mobiliteit
 • Centralisatie van de gemeentelijke diensten  maar een lokaal aanspreekpunt in elke leefgemeenschap
 • De troeven van de Schelde uitspelen en een waterbus inleggen tussen Antwerpen en Sint-Amands
 • Minder auto, meer fiets, meer openbaar vervoer, meer randparkings
 • Meer jonge mensen aantrekken. Dat doet een gemeente leven.
 • Meer ontmoetingsplaatsen: meer cafés en terrasjes!
 • Inwoners betrekken via inspraak, participatie, duidelijkheid. Samen maken we de nieuwe gemeente.
 • Verbondenheid: Breng Puurs naar Sint-Amands en Sint-Amands naar Puurs
 • Een fusiefeest? Jaaaa!
Nieuwsoverzicht
Puurs-Sint-Amands

Openingsuren & contact

communicatie

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 66
e-mail
communicatie@puurs.be