naar top

Werken Kalfort fase 2: stand van zaken

vr 02 maart 2018
Eind november 2016 startte aannemer DCA met de tweede fase van de herinrichtingswerken in Kalfort. Dit tweede deel is opgesplitst in 9 deelfasen zodat de verkeershinder zo beperkt mogelijk blijft.

Sinds woensdag 14 maart is het zicht op de Coolhemstraat al grondig gewijzigd. Het kruispunt met Kalfortdorp is in beton aangelegd waardoor het toekomstige straatbeeld langzaam vorm krijgt. Intussen hebben medewerkers van de gemeentelijke groendienst in de Schipstraat en Lichterstraat de groenvakken ingevuld zodat die straten zo goed als volledig afgewerkt zijn. Enkel de belijning staat nog op het todo-lijstje.

Aannemer DCA startte op maandag 19 maart starten met het klinkerwerk in Kalfortdorp (straatgedeelte en parkeervakken). Daarna volgen de voetpaden in Kalfortdorp en de Coolhemstraat.
Het parkeerpleintje aan Kalfortdorp zal laatst gebeuren omdat we de straat zelf zo snel mogelijk willen openstellen. Er zal al tijdelijke signalisatie geplaatst worden.

Op maandag 9 april start de aannemer met de nieuwe werfzone. Hij zal dan Kloosterbunder en rest van Coolhemstraat afsluiten. Het Kruispunt Coolhemstraat - Berkenkant blijft nog een tijd open zodat verkeer van en naar Ruisbroek mogelijk blijft. In die eerste week zal de aannemer de signalisatie opzetten en een beperkte opbraak uitvoeren (borduur en goot) aan de onpare kant in Kloosterbunder en (vermoedelijk) de onpare kant in de Coolhemstraat. Dit dient om de bemaling te kunnen plaatsen.

In de Kloosterbunder zal hij de asfaltlaag fresen. Dit gefreesd materiaal zal nog even ter plaatse blijven om lokaal verkeer naar de parkeerruimtes en garages toe te laten.

Op 16 april start de aannemer dan met de aanleg van de riolering in Kloosterbunder (richting Coolhemstraat). Na ongeveer twee weken zal hij dan ook in de Coolhemstraat starten. In de Kloosterbunder worden intussen de huizen op de nieuwe riool aangesloten en de oude riool wordt zo veel mogelijk uitgebroken. Daarna volgt de heropbouw van de straat zelf.

Het kruispunt Berkenkant - Coolhemstraat zal op een bepaald moment ook worden afgesloten omdat we daar op redelijke diepte moeten aansluiten op de bestaande riool. Dat betekent dat de omleiding voor het doorgaand verkeer tijdelijk over de N16 zal gestuurd worden. Die data worden nog bekend gemaakt.

Tegen het bouwverlof (begin juli) moeten de grootste werken achter de rug zijn. In augustus zal de aannemer er wellicht nog afwerken (klinkeren voetpaden, aanbrengen toplaag asfalt,…).

Nieuwsoverzicht
Opgelet

Openingsuren & contact

waterbeleid

adres
Lichterveld 22870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 46
e-mail
peter.oosterlinck@puurs.be

Lees meer artikels over