naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Ken je“Mijn DOSSIER”, de online toepassing die je toegang geeft tot jouw gegevens en attesten uit het Rijksregister?

di 26 september 2017
Mijn DOSSIER is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het je mogelijk maakt jouw persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en attesten te downloaden. De applicatie kreeg een grondige make-over en nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd.

Via de toepassing Mijn DOSSIER kan je jouw gegevens in het Rijksregister nakijken, fouten in je dossier rapporteren, je contactgegevens doorgeven en checken wie jouw gegevens de laatste 6 maanden heeft geraadpleegd.

Een van de belangrijkste troeven van de applicatie is dat ze je de kans geeft attesten uit het Rijkregister (vb. een attest van gezinssamenstelling), waar je je ook bevindt, te downloaden of af te drukken.

Wat is er zoal veranderd ?

 • De inhoud en de lay-out van de attesten is aangepast om zo onder andere het authentieke karakter van het attest te versterken. 
 • De structuur en lay-out van de applicatie zelf is herwerkt om deze gebruiksvriendelijker te maken.
 • Het aantal attesten online verkrijgbaar is opgetrokken van  5 naar 10. Hieronder vind je een overzicht van de 10 attesten die nu beschikbaar zijn:

  Uittreksel uit de registers
  Attest van hoofdverblijfplaats (fusie van het attest van inschrijving en het attest van verblijfplaats)
  Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
  Attest van gezinssamenstelling
  Attest van leven
  Attest van Belgische nationaliteit
  Attest van kiesregister
  Attest van wettelijke samenwoning
  Attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden
  Attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid

 • Daarnaast biedt het Rijksregister je, via Mijn DOSSIER, de mogelijkheid om op vrijwillige basis je contactgegevens, of enkele daarvan, te communiceren: telefoon- en gsm-nummer, faxnummer en emailadres.

Vele voordelen

Het aanmaken van attesten via de toepassing Mijn DOSSIER zorgt voor een administratieve vereenvoudiging  voor zowel de gemeenten als voor de burgers en heeft vele voordelen:

 • Gemakkelijker: Je hoeft je niet te verplaatsen naar het gemeentehuis.
 • Sneller: Je beschikt onmiddellijk over het attest en bent niet langer afhankelijk van de openingsuren van het gemeentehuis. Je kan het attest van thuis uit, 24 op 24 en 7 op 7 opvragen en meteen digitaal doorsturen naar de instantie die er om vroeg.
 • Goedkoper: Mijn DOSSIER en zijn certificaten zijn gratis.
 • Veiliger: Mijn DOSSIER levert digitale attesten af waarbij de handtekening op digitale wijze kan gecontroleerd worden.
 • Beter voor het milieu: het gebruik van digitale attesten vermindert het papierverbruik en minder verplaatsingen naar het gemeentehuis betekent minder vervuiling.

De communicatie van de contactgegevens kadert in de administratieve vereenvoudiging. De overheidsinstanties die toegang hebben tot deze gegevens kunnen op die manier sneller en directer met jou communiceren.

Juridische waarde

De attesten verkregen via ‘Mijn DOSSIER’ bevatten de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente. De instanties die deze attesten opvragen, mogen deze digitale versie dus niet weigeren.

We hebben er bij de instanties op aangedrongen attesten die via Mijn Dossier zijn verkregen als geldig te beschouwen en nooit te weigeren.
We bevelen zelfs sterk aan de digitale versie te gebruiken want enkel in de digitale vorm kan men de rechtsgeldigheid van de digitale attesten goed controleren . 

Voor meer informatie over Mijn DOSSIER kan je contact opnemen met  de Helpdesk van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken:

Helpdesk BELPIC
02 518 21 16  - helpdesk.belpic@rrn.fgov.be

Hoe kan ik inloggen op Mijn DOSSIER?

Om je te kunnen aanmelden bij de toepassing Mijn DOSSIER heb je jouw elektronische identiteitskaart (eID) nodig en een kaartlezer. De kaartlezer moet geïnstalleerd zijn met de juiste drivers (middleware).

De meest recente driver kan je hier vinden:

http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren

Van zodra je kaartlezer correct is geïnstalleerd, kan je met behulp van je eID  de toepassing Mijn DOSSIER raadplegen .

Je surft  naar het volgend adres: https://mijndossier.rrn.fgov.be

Voor je toegang krijgt tot jouw gegevens in Mijn DOSSIER, zal je jouw pincode moeten invoeren. Zo wordt er geverifieerd of je werkelijk de persoon bent die je beweert te zijn.

 

Nieuwsoverzicht
Mijn dossier

Openingsuren & contact

burgerzaken

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 50
Fax fax
03 890 76 91
e-mail
burgerzaken@puurs.be

Lees meer artikels over